WNIOSEK + KOMPLEKSOWA OBSŁUGA DOTACJI

Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Oferujemy pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku, a także wykonanie ewentualnego audytu energetycznego potrzebnego do uzyskania dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”. Pomożemy państwu również dobrać odpowiednie nowe źródło ciepła lub zaplanujemy i zrealizujemy termomodernizację budynku

CZYM JEST PROGRAM CZYSTE POWIETRZE?

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

 

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Program Czyste Powietrze zakłada dofinansowanie na m. in wymianę starego źródła ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe), zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu (również do domów nowo wybudowanych), docieplenie przegród budynku, docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalację odnawialnych źródeł energii. 

Dokładne informacje dotyczące wysokości dofinansowania, kwalifikacji kosztów i kolejności wykonywania czynności aby uzyskać dotacje znajdują się na oficjalnej stronie programu.